Betingelser for brug af Apples websted

Juridiske oplysninger og bemærkninger

Webstedets ejer, aftale om Betingelser for brug

Følgende vilkår og betingelser for brug ("Betingelser for brug") gælder for Apples websted på adressen www.apple.com, and all associated sites linked to www.apple.com og alle tilknyttede websteder, der linker til www.apple.com via Apple, deres datterselskaber og tilknyttede selskaber, herunder Apples websteder rundt om i verden (herefter samlet benævnt "webstedet"). Webstedet ejes af Apple Inc. ("Apple") og deres licensgivere. BRUG AF WEBSTEDET ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF BETINGELSERNE FOR BRUG – HVIS BETINGELSERNE FOR BRUG IKKE KAN ACCEPTERES, SKAL DU IKKE BRUGE WEBSTEDET.

Apple forbeholder sig ret til – til enhver tid og efter eget skøn – at måtte ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af nærværende Betingelser for brug. Det er dit ansvar med jævne mellemrum at tjekke, om der er sket ændringer af nærværende Betingelser for brug. Din fortsatte brug af webstedet efter opslag af ændringer er ensbetydende med, at du accepterer og anerkender ændringerne. Så længe, at du overholder nærværende Betingelser for brug, tildeler Apple dig en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrænset ret til at åbne og bruge webstedet.

Indhold

Al tekst, grafik, alle brugergrænseflader, visuelle grænseflader, fotografier, varemærker, logoer, lyde, musik, illustrationer og computerkode (herefter samlet benævnt "indhold") – herunder, men ikke begrænset til – design, struktur, valg, koordinering, udtryk, "udseende og funktion" og arrangering af sådant indhold, der findes på webstedet, ejes, kontrolleres eller licenseres af eller til Apple og er beskyttet i henhold til lov om vareudstyrsmærker, ophavsret, patenter og varemærker, andre immaterielle ejendomsrettigheder og unfair konkurrence.

Medmindre det er udtrykkeligt tilladt i nærværende Betingelser for brug, må ingen del af webstedet eller indholdet på nogen måde kopieres, gengives, genpubliceres, overføres, anbringes, vises offentligt, kodes, oversættes, transmitteres eller distribueres (herunder "spejling") til en anden computer, en server, et websted eller andet medie med henblik på publicering, distribuering eller kommercielle aktiviteter uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra Apple.

Du må bruge oplysningerne om Apples produkter og tjenester (f.eks. dataark, artikler i videnbasen og tilsvarende materialer) i det omfang, at Apple har gjort dem tilgængelige for download fra webstedet, dog forudsat følgende: (1) Du må ikke fjerne bemærkninger om ejendomsret på noget sprog i kopierne af sådanne dokumenter, (2) du må kun bruge oplysningerne til dit personlige, ikke-kommercielle formål og ikke kopiere eller offentliggøre oplysningerne på en netværkstilsluttet computer eller sende dem til et medie, (3) du må ikke ændre de pågældende oplysninger, og (4) du må ikke foretage yderligere repræsentationer eller udstede garantier, der relaterer til sådanne dokumenter.

Din brug af webstedet

Du må ikke bruge funktioner som "dybt link", "page-scrape", "robot", "spider" eller anden automatisk enhed, andet automatisk program, anden automatisk algoritme eller metodik eller lignende eller tilsvarende manuelle processer til at få adgang til, hente, kopiere eller overvåge nogen del af webstedet eller indholdet, og du må ikke på anden vis gengive eller omgå navigationsstrukturen eller præsentationen af webstedet eller indholdet for at få eller forsøge at få adgang til materialer, dokumenter eller oplysninger, som ikke er gjort umiddelbart tilgængelige via webstedet. Apple forbeholder sig ret til at blokere for enhver sådan aktivitet.

Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til nogen del af webstedet eller til en funktion på webstedet eller andre systemer eller netværk, der har oprettet forbindelse til webstedet eller til en Apple-server eller til en tjeneste, der tilbydes på eller via webstedet, via hacking, hacking af adgangskode eller på anden ulovlig vis.

Du må ikke afprøve, scanne eller teste sårbarheden af webstedet eller af noget andet netværk, der har oprettet forbindelse til webstedet, og du må heller ikke handle i strid med sikkerheds- og godkendelsesprocedurer på webstedet eller på andre netværk, der har oprettet forbindelse til webstedet. Du må ikke udføre reverse lookup, spore eller forsøge at spore kildeoplysninger om en bruger eller gæst på webstedet eller om en kunde hos Apple, herunder en Apple-konto, der ikke ejes af dig, eller på nogen måde udnytte webstedet eller andre tjenester eller oplysninger, der gøres tilgængelige eller tilbydes på eller via webstedet, hvor formålet er at give sådanne oplysninger – herunder, men ikke begrænset til – personlig identifikation eller oplysninger ud over dine egne oplysninger, som findes på webstedet.

Du accepterer, at du ikke vil udføre handlinger, som i urimelig eller uforholdsmæssig høj grad belaster webstedets infrastruktur, Apples systemer eller netværk eller andre systemer eller netværk, som har oprettet forbindelse til webstedet eller Apple.

Du accepterer, at du ikke vil bruge en enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre driften af webstedet eller en transaktion, der udføres på webstedet, eller en anden persons brug af webstedet.

Du må ikke kopiere sidehoveder eller på anden vis manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af en besked eller afsendelse, som du sender til Apple på eller via webstedet eller via en tjeneste, der tilbydes på eller via webstedet. Du må ikke foregive, at du er eller repræsenterer en anden person eller udgive dig for at være en anden person eller enhed.

Du må ikke bruge webstedet eller indholdet til formål, der er ulovlige eller forbudt i henhold til nærværende Betingelser for brug, eller muliggøre udførelse af ulovlige aktiviteter eller andre aktiviteter, der krænker Apples eller andres rettigheder.

Køb, yderligere vilkår og betingelser

Der kan gælde yderligere vilkår og betingelser for køb af produkter og tjenester og for bestemte dele af eller funktioner på webstedet, herunder konkurrencer, kampagner eller andre lignende funktioner, hvor alle disse betingelser er en del af nærværende Betingelser for brug. Du accepterer at overholde sådanne vilkår og betingelser, herunder – hvor det er relevant – at du har en tilstrækkelig juridisk alder til at måtte bruge eller deltage i en sådan tjeneste eller funktion. Hvor der er uoverensstemmelser mellem nærværende Betingelser for brug og de betingelser, der er offentliggjort eller gælder for en bestemt del af webstedet eller for enhver anden tjeneste, der tilbydes på eller via webstedet, er det de sidstnævnte betingelser, der gælder for din brug af den pågældende del af webstedet eller den specifikke tjeneste.

Apples eventuelle forpligtelser med hensyn til deres produkter og tjenester reguleres alene af de aftaler, som de leveres med, og intet på nærværende websted skal fortolkes som værende en ændring af sådanne aftaler.

Apple kan til enhver tid og uden varsel ændre alle produkter eller tjenester, der tilbydes på webstedet, eller ændre gældende priser for sådanne produkter eller tjenester. Materialerne på webstedet kan for produkters og tjenesters vedkommende være forældede, og Apple er ikke forpligtet til at opdatere materialerne på webstedet for sådanne produkter og tjenester.

Følgende betingelser regulerer og gælder også din brug af webstedet, og de integreres hermed som en del af nærværende betingelser:

Hver af disse politikker kan ændres fra tid til anden og træder i kraft umiddelbart efter, at sådanne ændringer er offentliggjort på webstedet.

Konti, adgangskoder og sikkerhed

Visse funktioner eller tjenester, der tilbydes på eller via webstedet, kan kræve oprettelse af en konto (herunder indstilling af et Apple-id og en adgangskode). Du er selv ansvarlig for fortroligheden af dine oplysninger på din konto, herunder din adgangskode, og for enhver aktivitet, der måtte vedrøre din konto som resultat af, at du ikke har holdt oplysningerne beskyttede og fortrolige. Du accepterer at give Apple besked omgående om enhver uautoriseret brug af din konto eller adgangskode eller ethvert brud på sikkerheden. Hvis du ikke holder dine kontooplysninger fortrolige og beskyttede, kan du blive holdt ansvarlig for tab, som Apple eller en anden bruger eller gæst på webstedet har lidt, fordi en anden person har kunnet bruge dit Apple-id, din adgangskode eller konto.

Du må på intet tidspunkt bruge en anden persons Apple-id, adgangskode eller konto uden udtrykkelig tilladelse og tilsagn fra den person, der har oprettet Apple-id'et, adgangskoden eller kontoen. Apple kan ikke holdes ansvarlig og er ikke ansvarlig for tab eller skader, der måtte opstå som følge af din manglende overholdelse af disse forpligtelser.

Anonymitet

Apples Anonymitetspolitik gælder brugen af dette websted og politikkens betingelser er en del af de nærværende Betingelser for brug. Klik her for at læse Apples Anonymitetspolitik. Ved at bruge webstedet anerkender og accepterer du, at internettransmissioner aldrig er helt private eller sikre. Du er bekendt med, at enhver besked eller oplysning, som du sender til webstedet, kan blive læst eller opsnappet af andre, selvom der vises en meddelelse om, at en bestemt overførsel (f.eks. kreditkortoplysninger) sker krypteret.

Links til andre websteder og til Apples websted

Dette websted kan indeholde links til andre uafhængige websteder hos tredjeparter ("linkede websteder"). Disse linkede websteder leveres kun af praktiske hensyn til vores gæster. Linkede websteder er ikke underlagt Apples kontrol, og Apple er ikke ansvarlig for og har ikke godkendt indholdet på sådanne linkede websteder, herunder de oplysninger eller materialer der findes på sådanne linkede websteder. Du skal bruge din egen sunde fornuft og dømmekraft i forbindelse med brug af disse linkede websteder.

Ansvarsfraskrivelser

APPLE KAN IKKE LOVE, AT ET WEBSTED ELLER NOGET INDHOLD, EN TJENESTE ELLER FUNKTION PÅ WEBSTEDET ER UDEN FEJL ELLER AFBRYDELSER, ELLER AT DEFEKTER BLIVER RETTET, ELLER AT DIN BRUG AF WEBSTEDET GIVER BESTEMTE RESULTATER. WEBSTEDET OG DETS INDHOLD LEVERES "SOM DET ER OG FOREFINDES" OG "SOM TILGÆNGELIGT". ALLE OPLYSNINGER PÅ WEBSTEDET KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. APPLE KAN IKKE GARANTERE, AT ARKIVER ELLER ANDRE DATA, DER DOWNLOADES FRA WEBSTEDET, ER FRI FOR VIRA ELLER KONTAMINERING ELLER SKADELIGE FUNKTIONER. APPLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. APPLE FRASKRIVER SIG ETHVERT OG ALT ANSVAR FOR TREDJEPARTERS HANDLINGER, UDELADELSER OG ADFÆRD I FORBINDELSE MED ELLER I RELATION TIL DIN BRUG AF WEBSTEDET OG/ELLER APPLE-TJENESTER. DU PÅTAGER DIG AL ANSVAR FOR DIN BRUG AF WEBSTEDET OG LINKEDE WEBSTEDER. DIN ENESTE AFHJÆLPNING I TILFÆLDE AF UTILFREDSHED MED APPLES WEBSTED ELLER INDHOLD PÅ WEBSTEDET ER AT STOPPE BRUGEN AF WEBSTEDET ELLER DET PÅGÆLDENDE INDHOLD. DENNE AFGRÆNSNING AF AFHJÆLPNING ER EN DEL AF AFTALEN MELLEM PARTERNE.

Den ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder for beskadigelser, ansvar eller skader, der skyldes manglende ydeevne, fejl, udeladelse, afbrydelse, sletning, defekt, forsinkelse i drift eller transmission, computervirus, fejl på kommunikationslinje, tyveri eller destruering af eller uautoriseret adgang til, ændring af eller brug, uanset om det gælder misligholdelse af kontrakt, erstatning, forsømmelse eller en anden årsag til krav.

Apple forbeholder sig ret til – til enhver tid og uden varsel – at gøre følgende: (1) At ændre, suspendere eller afslutte driften af eller adgangen til webstedet eller dele af webstedet af en hvilken som helst årsag, (2) at modificere eller ændre webstedet eller dele af webstedet og gældende politikker eller betingelser, og (3) at afbryde driften af webstedet eller dele af webstedet efter behov for at udføre rutine- eller ikke-rutinemæssig vedligeholdelse, fejlrettelse eller andre ændringer.

Begrænset ansvar

Medmindre det er forbudt ved lov, er Apple under ingen omstændigheder ansvarlig over for dig for indirekte skader, følgeskader, eksemplariske, tilfældige eller straffende skader, herunder tabt fortjeneste – dette gælder også, selvom Apple er blevet gjort opmærksom på risikoen for sådanne skader.

Uafhængigt af andre bestemmelser i nærværende Betingelser for brug: Hvis Apple vurderes at være ansvarlig over for dig for skader eller tab, der opstår som følge af eller i forbindelse med din brug af webstedet eller indhold, kan Apples ansvar på ingen måde overstige (1) det samlede beløb for et abonnement eller tilsvarende gebyrer for en tjeneste eller funktion på webstedet, der er blevet betalt seks måneder forud for datoen for det første krav mod Apple (dette inkluderer ikke købsprisen for Apple-hardware eller -softwareprodukter eller AppleCare eller lignende supportprogram) eller (2) 100,00 USD. Ikke alle jurisdiktioner tillader begrænsning af ansvar, så ovenstående begrænsning gælder muligvis ikke for dig.

Skadesløsholdelse

Du accepterer at skadesløsholde og holde Apple, deres funktionærer, ledere, aktionærer, forgængere, efterfølgende interessenter, medarbejdere, agenter, datterselskaber og tilknyttede selskaber skadesløs for ethvert krav, tab, ansvar, fordring eller udgift (herunder advokatsalær), der fremsættes mod Apple af en tredjepart på grund af eller som følge af eller i forbindelse med din brug af webstedet.

Overtrædelse af nærværende Betingelser for brug

Apple må fremlægge de oplysninger, som vi har om dig (herunder din identitet), hvis vi vurderer, at en sådan fremlæggelse er nødvendig i forbindelse med en undersøgelse eller klage vedrørende din brug af webstedet eller for at identificere, kontakte eller anlægge sag mod en person, der muligvis skader eller forstyrrer (bevidst eller ubevidst) Apples rettigheder eller ejendom eller rettighederne eller ejendommen for gæster eller brugere af webstedet, herunder Apples kunder. Apple forbeholder sig til enhver tid ret til at fremlægge de oplysninger, som Apple vurderer nødvendige for at overholde gældende lovgivning, bestemmelser, retslige procedurer eller myndighedskrav. Apple må også fremlægge dine oplysninger, når Apple vurderer, at gældende lovgivning kræver eller tillader en sådan fremlæggelse, herunder udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på at beskytte mod bedrageri.

Du anerkender og accepterer, at Apple må beholde enhver overførsel eller kommunikation mellem dig og Apple, der er foretaget via webstedet eller en tjeneste, der tilbydes på eller via webstedet, og at oplysningerne må fremlægges, hvis det kræves ved lov, eller hvis Apple vurderer, at en sådan opbevaring eller fremlæggelse er rimelig nødvendig for (1) at overholde retslige procedurer, (2) at håndhæve nærværende Betingelser for brug, (3) at besvare påstande om, at dataene krænker andres rettigheder, eller (4) at beskytte rettigheder, ejendom eller personlig sikkerhed for Apple, deres medarbejdere, brugere eller gæster på webstedet og offentligheden.

Du accepterer, at Apple – efter eget skøn og uden forudgående varsel – kan afslutte din adgang til webstedet og/eller blokere din fremtidige adgang til webstedet, hvis vi vurderer, at du har overtrådt nærværende Betingelser for brug eller andre aftaler eller retningslinjer, der kan knyttes til din brug af webstedet. Du accepterer også, at enhver overtrædelse af nærværende Betingelser for brug udgør en ulovlig og unfair forretningspraksis, der vil skade Apple i et sådant omfang, at enhver økonomisk erstatning er utilstrækkelig, og du er indforstået med, at der på Apples vegne udstedes påbud om oprejsning i det omfang, som Apple anser nødvendigt eller hensigtsmæssigt under de pågældende omstændigheder. Disse retsmidler vil blive brugt som supplement til andre retsmidler, som står til Apples rådighed.

Du accepterer, at Apple – efter eget skøn og uden forudgående varsel – kan afbryde din adgang til webstedet af årsager, der omfatter, men ikke er begrænset til følgende: (1) Anmodninger fra retshåndhævende myndigheder eller statslige myndigheder, (2) en anmodning fra dig (selvinitierede kontosletninger), (3) ophør eller materialeændring på webstedet eller på en anden tjeneste, der tilbydes på eller via webstedet eller (4) uventede tekniske udfordringer eller problemer.

Hvis Apple ikke anlægger sag mod dig som følge af din overtrædelse af nærværende Betingelser for brug, accepterer du, at Apple er berettiget til at kræve, at du betaler alle rimelige advokatsalærer og -omkostninger for en sådan sag ud over de øvrige retsmidler, der er tilgængelige for Apple. Du accepterer, at Apple ikke kan holdes ansvarlig over for dig eller en tredjepart for at have afbrudt din adgang til webstedet som følge af en overtrædelse af nærværende Betingelser for brug.

Værneting, tvister

Du accepterer, at alle forhold, der vedrører din adgang til eller brug af webstedet, herunder alle tvister, reguleres ved amerikansk lov og af loven i staten Californien, uanset lovkonflikter. Du accepterer værnetinget hos de statslige og føderale domstole i Santa Clara County, Californien, og accepterer, at de har personlig jurisdiktion over dig og fraskriver dig enhver indsigelse mod jurisdiktion eller værneting. Bestemmelsen om værneting gælder ikke, hvis du er forbruger med bopæl inden for den Europæiske Union. Hvis du er forbruger med bopæl inden for den Europæiske Union, kan du fremsætte krav hos domstolene i det land, hvor du har bopæl. Ethvert krav i henhold til nærværende Betingelser for brug skal fremsættes inden for ét (1) år efter årsagen til kravet er opstået, i modsat fald er retten til at rejse krav eller anlægge sag tabt. Krav, der fremsættes under særskilte vilkår og betingelser for køb af produkter og tjenester er ikke underlagt denne begrænsning. Der kan ikke søges eller modtages erstatning for andet end out-of-pocket-udgifter, medmindre den vindende part er berettiget til omkostninger og advokatsalær. I tilfælde af uoverensstemmelser eller tvister mellem Apple og dig som følge af eller i forbindelse med din brug af webstedet, skal parterne forsøge – hurtigt og i god tro – at løse enhver sådan tvist. Hvis vi ikke kan løse en tvist inden for rimelig tid (maksimum tredive (30) dage), kan begge parter indbringe uoverensstemmelsen eller tvisten for en mægler. Hvis tvisten ikke kan løses ved mægling, kan parterne benytte de rettigheder og midler, der står til deres rådighed i henhold til gældende lovgivning.

Ugyldig, hvor det er forbudt

Apple administrerer og driver webstedet www.apple.com fra deres placering i Cupertino i staten Californien i USA; og andre Apple-websteder kan være administreret og drevet fra forskellige placeringer uden for USA. Webstedet er tilgængeligt over hele verden, men det er ikke alle funktioner, produkter eller tjenester, der angives, henvises til, leveres eller tilbydes via eller på webstedet, der er tilgængelige for alle personer eller på alle geografiske placeringer, eller der er egnede eller tilgængelige uden for USA. Apple forbeholder sig ret til – efter eget skøn – at begrænse udbuddet og mængden af funktioner, produkter eller tjenester over for personer eller i geografiske områder. Alle tilbud om funktioner, produkter eller tjenester på webstedet er ugyldige, hvor de er forbudt. Hvis du vælger at åben webstedet fra en anden placering end USA, sker dette på eget initiativ, og du alene er ansvarlig for at overholde gældende lokal lov.

Diverse

Du må ikke bruge eller eksportere eller videreeksportere indhold eller kopier eller tilpasninger af sådant indhold eller produkter eller tjenester, der tilbydes på webstedet, når dette er i strid med gældende lovgivninger og bestemmelser, herunder uden begrænsning de amerikanske love og bestemmelser om eksport.

Hvis en domstol eller anden kompetent domsmyndighed vurderer, at nogle af bestemmelserne i nærværende Betingelser for brug er ugyldige eller ikke kan håndhæves, skal sådanne bestemmelser begrænses eller minimeres i det nødvendige omfang og erstattes med en gyldig bestemmelse, der bedst muligt inkluderer tanken bag nærværende Betingelser for brug, så nærværende Betingelser for brug kan træde i kraft og håndhæves. Nærværende Betingelser for brug udgør den eneste aftale mellem dig og Apple om din brug af webstedet – dette erstatter og annullerer enhver og alle andre tidligere indgåede skriftlige eller mundtlige aftaler eller fortolkninger mellem dig og Apple vedrørende brug. Ud over det, der angives i en købsaftale mellem dig og Apple, accepterer Apple ikke modtilbud til nærværende Betingelser for brug, og alle sådanne tilbud afvises kategorisk. Hvis Apple ikke insisterer på eller håndhæver nærværende Betingelser for brug, skal dette ikke opfattes som om, at Apple fraskriver sig en bestemmelse eller rettighed, som de skal håndhæve i nærværende Betingelser for brug, og tilsvarende skal en adfærd mellem Apple og dig eller en anden part ikke vurderes som værende ret til at ændre en bestemmelse i nærværende Betingelser for brug. Nærværende Betingelser for brug må ikke fortolkes eller opfattes som værende rettigheder eller retsmidler for tredjepart.

Apple giver adgang til Apples internationale data og kan derfor indeholde henvisninger eller krydshenvisninger til Apple-produkter, -programmer og -tjenester, der ikke er lanceret i dit land. Sådanne henvisninger er ikke udtryk for, at Apple har til hensigt at lancere sådanne produkter, programmer eller tjenester i dit land.

Feedback og oplysninger

Enhver feedback, der gives på dette websted, anses som værende af ikke-fortrolig karakter. Apple kan frit og uden begrænsninger bruge sådanne oplysninger.

Oplysningerne på dette websted kan ændres uden varsel.
Copyright © 1997-2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA.

Opdateret af Apples juridiske afdeling den 20. november 2009